– organizace soutěže „Dopravní výchova a zdravověda“ (listopad) – pro žáky I. stupně praktické školy

– základy 1. pomoci se prolínají i v předmětech přírodověda, prvouka

Zpracovala: Mgr. Capková Olga