Zpívání se studentkami Pdf UP Olomouc

Výuku hudební výchovy žáků I. stupně ZŠ praktické a speciální zpestřily svými hudebními aktivitami studentky UP Olomouc, které vykonávaly pedagogickou praxi na SŠ praktické.

S dětmi si nejen zazpívaly u kytary a klavíru, ale zapojily se společně se žáky do různých pohybových a tanečních aktivit. Velký úspěch měla i společná hra na jednoduché hudební nástroje.

Děti odměnily nejen studentky, ale i samy sebe, nadšeným potleskem.

Závěrečná zkouška v oboru vzdělávání 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá

Ve školním roce 2013/ 2014 konal závěrečnou zkoušku žák Antonín Benda ze třídy I. SB.

Praktická závěrečná zkouška se uskutečnila dne 3. 6. 2014 ve třídě I. SB za přítomnosti předsedkyně zkušební komise PaedDr. Hany Drnovské a zkušební komise ve složení Mgr. Englišová, Mgr. Veselská a Mgr. Marešová.

Praktická část zkoušky byla zaměřena na předmět Práce v domácnosti – „Péče o pokojové rostliny a zelené rostliny“.

Ústní část závěrečné zkoušky se konala dne 11. 6. 2014. Obsahem teoretické části zkoušky byla témata z předmětu Technologie úklidových prací – „Druhy úklidových pomůcek“ a „Význam úklidu“.

V celkovém hodnocení závěrečné zkoušky žák prospěl.

Školní výlet žáků I. stupně ZŠ praktické

Dne 10. 6. 2014 se uskutečnil školní výlet žáků I. stupně ZŠ praktické a části žáků ZŠ speciální. Cílem výletu byl hrad Sovinec a nedaleká Pradědova galerie v Jiříkově.

Žáci si prohlédli prostory hradu a následně i areál galerie, kde jsou umístěna řezbářská díla pana Halouzky. Postavy lidí, zvířat, několik betlémů i obří socha Praděda. Galerie je umístěna v areálu dančí farmy.

Ekologický den – projekt „Počítač je můj kamarád“

Dne 19. 6. 2014 se v rámci projektu „Počítač je můj kamarád“ uskutečnila akce pro žáky I. stupně ZŠ praktické se zaměřením na ekologickou výchovu.

Akce proběhla ve spolupráci s partnerskou Střední odbornou školou Olomouc spol. s. r. o., která organizačně zajistila tematickou náplň jednotlivých stanovišť a podílela se na zajištění celé akce studenty SOŠ.

Úkoly, které děti plnily:

  1. Poznávání listů stromů
  2. Přenášení vody v nádobě
  3. Kuželky z PET lahví
  4. Třídění odpadů podle kartiček do příslušných kontejnerů
  5. Stavba komína z uzávěrů PET lahví
  6. Poznávání zvířat
  7. Puzzle
  8. Kvíz s ekologickou tematikou
  9. Co se děje s odpady v přírodě
  10. Hod uzávěrem z PET lahve na cíl

Na jednotlivých stanovištích žákům pomáhali radou i pomocí jak studenti SOŠ, tak  třídní učitelé.