Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou
a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2018/2019
(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání přijímacího řízení: 25. dubna 2018

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:     Registrační číslo:         Přijat:         Nepřijat:

1.                                    23601                  přijat

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02 Úklidové práce

Pořadové číslo:       Registrační číslo:       Přijat:        Nepřijat:

1.                                    23602                  přijat
2.                                    23603                  přijat
3.                                    23604                  přijat

V Olomouci 27. 4. 2018

Schválila:
Mgr. Ivana Marešová
zástupce statutárního orgánu

Organizace závěrečných zkoušek 2017/2018

Obor vzdělání: 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá – úklidové práce ve třídě I. SA
78 – 62 – C/02 praktická škola dvouletá – úklidové práce ve třídě II. SA

– praktická zkouška: 4. června 2018 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 4. června 2018 po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 14. června 2018 od 8.30 hod.
– vyřazení žáků: 14. června 2018 od 10.00 hod.
Termín náhradních a opravných závěrečných zkoušek:
Září 2018
– praktická zkouška: 10. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 10. září 2018
po ukončení zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 19. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 19. září 2018 od 8.30 hod.
po ukončení zkoušky

4. ročník soutěže „O nejlepší muffin“

Praktická škola dvouletá vykonávající činnost při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 uspořádala již 4. ročník soutěže v pečení muffinů. Zadání tentokrát znělo: slaný – sýrový. Soutěž se uskutečnila 12. dubna 2018 od 8.30 hod. v prostorách pořádající školy. V letošní opravdu silné konkurenci studenti naší střední školy zvítězili. Jejich sýrové variace muffinů neměly konkurenci jak po stránce chuťové, tak po stránce estetické.
Všem účastníkům blahopřejeme!

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Ve středu 11. 4. 2018 a ve čtvrtek 12. 4. 2018 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, Olomouc. Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na ulici Svatoplukova 11, Olomouc – Řepčín.
Při zápisu předloží zákonní zástupci:
– rodný list dítěte
– občanský průkaz
– poslední zprávu z poradenského zařízení

Výroba vánočních perníčků

6. prosince 2017 si žáci SŠ praktické vyzkoušeli pečení a zdobení vánočních medových perníčků.
Tato akce se koná pravidelně již několik let a žákům se velmi líbí.
I letos s velkým nadšením vykrajovali a pekli perníčky a následně je i ozdobili.
Část vlastnoručně ozdobených perníčků potěšila v dárkových balíčcích rodiče a
na další části si žáci pochutnali při vánoční besídce.