Kulturní a společenské akce ZŠS za 1. pololetí škol. roku 2013/2014

– pravidelné měsíční návštěvy představení v Divadle hudby Olomouc

– návštěva divadelního představení v kině Metropol

– beseda v městské knihovně na téma „Roční období“

– návštěva podzimní výstavy „Olima“ v rámci projektu

– návštěva olomouckých galerií v rámci projektu

– výtvarná soutěž žáků na téma „Podzim“

– návštěva vánočního představení na faře a v kostele sv. Mořice

– vánoční besídka žáků

– prohlídka betlémů v olomouckých kostelech

Zpracovala:   Mgr. Irena Vybíralová, Mgr. Ivona Zábojová

Ekologické akce v I. pololetí škol. roku 2013 / 2014

Září
Ekologická vycházka do Litovelského Pomoraví (Horka nad Moravou); 3. – 5. třída

Říjen
Ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou – program: Vycházka za bobry; 3. – 5. třída

Listopad
Odpadová olympiáda v Čechových sadech v Olomouci – plnění úkolů na stanovištích; 4. – 5. třída

Prosinec
Interaktivní beseda: Třídím, třídíš, třídíme; 3. – 4. třída

Zpracovala:  Mgr. Lebedová

Zpráva o činnosti Aktivačního centra v I. čtvrtletí škol. roku 2013 / 2014

„Aktivační centra“ (dále jen AC) je projekt hrazený z fondu Evropské unie. Je určen pro děti a mládež ve věku 12 až 26 let, u nichž je diagnostikováno lehké nebo střední mentální postižení. Na naší škole zahájilo AC činnost v září 2012.

Pro potřeby AC byla zbudována samostatná místnost v objektu školních dílen. Continue reading „Zpráva o činnosti Aktivačního centra v I. čtvrtletí škol. roku 2013 / 2014“