Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11

název školy :   Střední škola a základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11

adresa školy :   Svatoplukova 65/11, 779 00 Olomouc

právní forma :   příspěvková organizace/ školská právnická osoba

zástupce statutárního orgánu: Mgr. Ivana Marešová (od 1. 8. 2017)

IČO :   70863598
IZO :   110301099

škola:   585 496 180; 774513848
zástupce statutárního orgánu:   585 496 181; 774513848
zástupce: 585 496 183, 774 368 400
sociální pracovnice:   585 496 188; 776 033 540
e-mail: maresova@zsmatejcka.cz

www:   www.zsmatejcka.cz

typ datové schránky: právnická osoba

identifikátor datové schránky: bqssfh9

Budova Svatoplukova

Vedení školy

Mgr. Ivana Marešová, zástupce statutárního orgánu, koordinátorka ŠVP
maresova@zsmatejcka.cz
585 496 181, 774513848

Mgr. Alena Freyová, zástupce ředitele pro výchovně vzdělávací činnost, praxe studentů
freyova@zsmatejcka.cz
585 496 183, 774 368 400

Ing. Bc. Petr Souček, ekonomický pracovník
soucek@zsmatejcka.cz

585 496 180

Výchovný poradce

Mgr. Alena Freyová, výchovný poradce
freyova@zsmatejcka.cz
774 368 400

Metodik prevence

PaedDr. Alena Růžičková
ruzickova@zsmatejcka.cz

Správní zaměstnanci

Karla Alešová, sociální pracovnice (od 1. 10. 2017)
alesova@zsmatejcka.cz
585 496 188, 770 144 534

Ludvík Mrákava, školník budova Svatoplukova
585 496 186

Jindřich Jašek, školník budova Táboritů
773 298 401

Ludmila Krejčí
585 496 193
jidelna@zsmatejcka.cz

 

ZŠ praktická

II. A – Mgr. Iva Čižmarová
cizmarova@zsmatejcka.cz

II. B – Mgr. Ivona Zábojová
zabojova@zsmatejcka.cz

III. – Mgr. Eva Bajerová
bajerova@zsmatejcka.cz

IV. A – Mgr. Jana Lebedová
lebedova@zsmatejcka.cz

IV. B – PaedDr. Alena Růžičková
ruzickova@zsmatejcka.cz

V. A – Mgr. Lucie Tomečková
tomeckova@zsmatejcka.cz

V. B – Mgr. Tomáš Václavek
vaclavek@zsmatejcka.cz

VII. – Mgr. Jiří Kamený
kameny@zsmatejcka.cz

VIII. A – Mgr. Ladislav Benda
benda@zsmatejcka.cz

VIII. B – Mgr. Zuzana Grabovská 
grabovska@zsmatejcka.cz

IX. A – Mgr. Pavel Navrátil
navratil@zsmatejcka.cz

Mgr. Jana Jankovská
jankovska@zsmatejcka.cz

Mgr. Vendula Paloušková
palouskova@zsmatejcka.cz

 

ZŠ speciální

I. A – Mgr. Irena Vybíralová
vybiralova@zsmatejcka.cz

I. A – Mgr. Silvie Kubáňová
kubanova@zsmatejcka.cz

II. P – Mgr. Martina Rauerová
rauerova@zsmatejcka.cz

III. P – Mgr. Eva Gregorová
gregorova@zsmatejcka.cz

IV. P – Mgr. Marta Dosoudilová
dosoudilova@zsmatejcka.cz

 

Praktická škola dvouletá

I. SA – Mgr. Milena Čecháková
cechakova@zsmatejcka.cz

II. SA – Mgr. Ivana Veselská
veselska@zsmatejcka.cz

II. SB – Mgr Eva Englišová
englisova@zsmatejcka.cz

Mgr Dana Vitoulová
vitoulova@zsmatejcka.cz

 

Asistenti pedagoga

II. A třída Veronika Lachnitová
lachnitova@zsmatejcka.cz

II. B třída Silvie Ševčíková
sevcikova@zsmatejcka.cz

II. SA – Mgr. Dagmar Schönová
schonova@zsmatejcka.cz

II. SB – Olga Šinclová
sinclova@zsmatejcka.cz

III. P Anežka Šenkeříková
senkerikova@zsmatejcka.cz 

 

Školní internát

585 496 189; 727 919 509
internat@zsmatejcka.cz

Mgr. Milan Hála, vychovatel
hala@zsmatejcka.cz

Barbora Adamcová, vychovatelka
adamcova@zsmatejcka.cz

Milada Padalíková, noční služba

 

Školní družina

585 496 187, 776 033 540
druzina@zsmatejcka.cz

Mgr. Monika Riedlová, vychovatelka
riedlova@zsmatejcka.cz

Bc. Veronika Pavelová, vychovatelka
pavelova@zsmatejcka.cz

Bc. Petra Matoušková, vychovatelka
matouskova@zsmatejcka.cz

 

Budova Táboritů

585 313 358; 725 180 804

Mgr. Edita Konečná, vedoucí odloučeného pracoviště
konecna@zsmatejcka.cz

ZŠ praktická

VI.  – Mgr. Evžen Entner
entner@zsmatejcka.cz

VIII. C – Mgr. Hana Ryjáčková
ryjackova@zsmatejcka.cz

IX. B – Mgr. Martin Růžička
ruzicka@zsmatejcka.cz

Mgr. Edita Konečná
konecna@zsmatejcka.cz

Mgr. Jaroslav Franc, Ph.D.
franc@zsmatejcka.cz