Charakteristika místa

Škola se nachází na okraji Olomouce, v části Olomouc – Řepčín..

Řepčín je jedna z nejstarších částí města .

Historie budovy – kláštera

Dominikánský řád založil ve 13. stol. šlechtic ze Španělska – Dominik, nar. roku 1212  Svůj majetek věnoval chudým a pro ně začal po celé zemi zakládat kláštery. Hlavním cílem bylo vychovávat chudé ve víře a poskytovat jim vzdělání.

Co se týče kláštera v Řepčíně , byl založen jako poslední až v 90. letech 19. stol. a je to jeden ze dvou dochovaných původních dominikánských klášterů v ČR , druhý se nachází v Brně .

Cílem dominikánů byla výchova a vzdělání , proto klášter v Řepčíně byl zřízen jako církevní dívčí škola s internátem , kde se dominikánky staraly o děvčata z celé naší země. V té době byla v klášteře škola vychovatelského rázu a teprve později , poč. 20. stol. byla zavedena pedagogická škola , kde studovaly některé schovanky , které se chtěly dále vzdělávat nebo měly finanční podporu .

Ke klášteru patřila také veliká ovocná zahrada , zde je v současnosti park (bývalá nemocnice).

V roce 1922 byla ke klášteru přistavěna ještě jedna budova – bývalá nemocnice .Tady bydlely schovanky . V budově nynější školy bydlely sestřičky a hospodářky , měly svoji ubytovnu ve dvou budovách , které jsou již zbořeny .

Posléze byla zavedena i měšťanská škola .

Umístění bylo následující:  1. poschodí – I. a II. měšťanka

2. poschodí – III. a IV. měšťanka

3. poschodí – pedagogické gymnázium

V areálu školy byla veliká galerie, kde se konaly výstavky a hrálo divadlo. Nacházely se zde i hudební salónky.

V roce 1941 Němci klášter na čas zavřeli a udělali si z něj kasárna.

V roce 1945 byla škola obnovena a zavedla se mateřská škola.

V roce 1949 byly dominikánky z kláštera vyhnány. V 50.letech klášter zabrali komunisté a umístili sem Pohraniční stráž, ta zde setrvávala až do roku 1963, kdy bylo rozhodnuto o zřízení zvláštní internátní školy.

Zřízení školy

Internátní zvláštní škola byla zřízena rozhodnutím školské a kulturní komise ONV v roce 1963. Zahájení provozu stanovila na den 1.9.1964. Internát byl otevřen s týdenním zpožděním.

Ve škole byla zřízena také cvičná kuchyně, dílny, školní pozemek se skleníkem a ke sportovním účelům sloužilo hřiště Moravských železáren, park při nemocnici a tělocvična.