Duben měsíc bezpečnosti

V rámci měsíce bezpečnosti proběhla ve dnech 19. 4. 2018 a 23. 4. 2018 na obou budovách akce za účasti PČR. Akce se zúčastnili žáci 2. stupně, speciální školy a střední školy. Policisté oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje předvedli ukázku policejní techniky – vážící auto, policejní motorku a služební vozidlo. Na ukázku přivezli zastavovací pásy, testy na alkohol a drogy. Žákům se akce velmi líbila.

Organizace závěrečných zkoušek 2017/2018

Obor vzdělání: 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá – úklidové práce ve třídě I. SA
78 – 62 – C/02 praktická škola dvouletá – úklidové práce ve třídě II. SA

– praktická zkouška: 4. června 2018 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 4. června 2018 po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 14. června 2018 od 8.30 hod.
– vyřazení žáků: 14. června 2018 od 10.00 hod.
Termín náhradních a opravných závěrečných zkoušek:
Září 2018
– praktická zkouška: 10. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 10. září 2018
po ukončení zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 19. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 19. září 2018 od 8.30 hod.
po ukončení zkoušky

4. ročník soutěže „O nejlepší muffin“

Praktická škola dvouletá vykonávající činnost při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 uspořádala již 4. ročník soutěže v pečení muffinů. Zadání tentokrát znělo: slaný – sýrový. Soutěž se uskutečnila 12. dubna 2018 od 8.30 hod. v prostorách pořádající školy. V letošní opravdu silné konkurenci studenti naší střední školy zvítězili. Jejich sýrové variace muffinů neměly konkurenci jak po stránce chuťové, tak po stránce estetické.
Všem účastníkům blahopřejeme!

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Ve středu 11. 4. 2018 a ve čtvrtek 12. 4. 2018 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, Olomouc. Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na ulici Svatoplukova 11, Olomouc – Řepčín.
Při zápisu předloží zákonní zástupci:
– rodný list dítěte
– občanský průkaz
– poslední zprávu z poradenského zařízení

Výroba vánočních perníčků

6. prosince 2017 si žáci SŠ praktické vyzkoušeli pečení a zdobení vánočních medových perníčků.
Tato akce se koná pravidelně již několik let a žákům se velmi líbí.
I letos s velkým nadšením vykrajovali a pekli perníčky a následně je i ozdobili.
Část vlastnoručně ozdobených perníčků potěšila v dárkových balíčcích rodiče a
na další části si žáci pochutnali při vánoční besídce.