Dlouhodobé projekty

–        plavecký výcvik
–        výuka  a soutěže na Dopravním hřišti
–        cvičení v přírodě
–        soutěž v aerobiku
–        vánoční besídky s programem
–        karneval v maskách s programem a soutěžemi
–        výstavka dětských knih a návštěva výstavy LIBRI
–        výtvarné soutěže s různou tematikou
–        Den dětí s programem
–        školní výlety
–        exkurze žáků do středních škol pro žáky s postižením
–        návštěvy výstav výtvarného umění
–        pravidelné měsíční návštěvy Divadla hudby
–        filmová představení
–        koncerty
–        návštěvy expozic ve Vlastivědném muzeu
–        exkurze důležitých
–        škola v přírodě
–        lyžařský kurz s výukou běžeckého lyžování