Název projektu:      BEZPEČNÝ INTERNET
– pořádaný v rámci prevence rizikového chování
Realizátor: PdF UP Olomouc
Centrum prevence rizikové  virtuální komunikace 
vedoucí – Mgr. Kamil Kopecký Phd.
Projekt –  „ E – bezpečí „

 Naše praktická škola připravuje žáky plnohodnotně se začlenit do společnosti a připravit je na další vzdělávání v učebních oborech. V rámci osnov se seznamují s informační a komunikační technologií. I přes veškeré výhody, které nám tyto technologie přinášejí, je třeba  , abychom byli na pozoru. Zejména ve vztahu k dětem, které se díky své neopatrnosti, dětské naivitě, nekritickému přebírání informací, či snadné manipulovatelnosti mohou stát snadnou obětí závažnějších problémů. Obzvlášť naši žáci se mohou stát vhodnými objekty. Základní ideou zapojení se do projektu  „Bezpečný internet“ je ovlivnit postoje žáků v této problematice. Je zapotřebí je informovat o tom, jaké nebezpečí jim hrozí a jak se jim vyhnout, jak se chránit před zneužitím. Tato prevence s profesionální  informovaností se zrealizuje pro  žáky II. stupně formou interaktivních sezení 9. a 13. května 2011. Tyto aktivity proběhnou na škole Svatoplukova 11 a také na elokovaném pracovišti pro žáky na Bělidlech.

 Téma:  Nebezpečné komunikační techniky

kybergrooming – / groomer – útočník= pedofil /
kyberstalking    – / pronásledování /
kyberšikana      – / mobil, internet- někoho přivést z rovnováhy /
SMS spoofing –   / falešné SMS/
dětská pornografie
flaming               – / flame= hořet/ – internetem – urážky, nadávky. vyhrožování/

 Po uskutečnění Vás budeme informovat  jaký ohlas měly tyto interaktivní besedy u našich žáků. 

                                                             Metodik prevence   Hana Floderová