30. června 2012 byla ukončena realizace projektu  CZ.1.07/1.2.12/02.0010 Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami.  V následujícím školním roce 2012/13 učitelé všech tří zapojených partnerských základních škol využívají projektové výstupy při výuce. Mají k dispozici pracovní listy do zeměpisu, dějepisu, pracovního vyučování, výpočetní techniky a průřezového tématu environmentální výchova.  Učitelům z ostatních škol jsme nabídli výstupy našeho projektu v elektronické podobě.

V období udržitelnosti  jsme také společně  s učiteli a žáky Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o.  zorganizovali Dětský den 2013. V této spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech.

PRAVĚK, STAROVĚK

STŘEDOVĚK

Ekosystémy- Les

Ekosystémy – Moře

Ekosystémy – Lidské sídlo

Základní podmínky života – Ovzduší

Základní podmínky života – Voda

Základní podmínky života – Půda

Základní podmínky života – Energie

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Ochrana přírody

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Ochrana přírody – živočichové

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Ohrožené druhy

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Ochrana kulturních památek

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Změny v krajině

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Zemědělství a životní prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Odpady – materiály

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Výroba papíru

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – Doprava

Vztah člověka k prostředí – Prostředí a zdraví

Vztah člověka k prostředí – Náš životní styl

Vztah člověka k prostředí – Ozonová díra, skleníkový efekt

Vztah člověka k prostředí – Náš region

INFORMATIKA, 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 7. ROČNÍK

Pracovní vyučování, 6. ročník

Pracovní vyučování, 7. ročník

Zeměpis – Pracovní sešit pro šestý ročník praktické školy

Zeměpis – Pracovní sešit – 7. ročník