CZ.1.07/1.1.00/57.0888

Naše škola se zapojila do Výzvy 57 projektem Pracovní vyučování, zaměřeného na rozvoj technických dovedností žáků osmých a devátých tříd a rozvoj klíčových kompetencí. Díky tomuto projektu jsme nově vybavili školní dílny zakoupením žákovských stanic, kvalitního nářadí a potřebného materiálu.

Učitelé absolvovali vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj praktických dovedností žáků. V rámci projektového dne si žáci procvičili a zdokonalili manuální zručnost v oblasti práce s technickými materiály.