Škola je zapojena do projektu „Šablony SŠ 2017“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_035/0007938“

v aktivitách:

* Kariérový poradce

* Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

* Tandemová výuka na SŠ

* Vzájemná spolupráce pedagogů

* DVPP

 

Škola je zapojena do projektu „Šablony ZŠ 2017“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007771“

v aktivitách:

* Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

* Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

* Čtenářský klub pro žáky ZŠ

* Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

* DVPP