CZ.1.07/1.1.00/56.2410

Naše škola se zapojila do Výzvy 56 projektem Škola na cestách, zaměřeného na podporu čtenářské gramotnosti a na výuku cizích jazyků. Učitelé vytvořili čtyři sady výukových materiálů pro čtenářské dílny ve 2. – 9. ročníku, jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Díky projektu jsme pořídili 400 knih do žákovské knihovny, zakoupili jsme elektronickou čtečku a počítač.

V říjnu se v rámci projektu žáci zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna s výukou anglického jazyka a v prosinci se uskutečnil jazykový pobyt pro učitele ve škole ActiLingua ve Vídni.