ŠI ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 je profesní zařízení školy pro výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost žáků v době mimo vyučování.

Umožňuje týdenní pobyt žáků dojíždějících ze vzdálenějších obcí  Olomouckého kraje. Délka pobytu ve ŠI je stanovena délkou školní docházky. Ubytovány jsou zpravidla žáci od 1. do 9. ročníku. Ubytovací kapacita je 27 žáků.

Výchovná a vzdělávací činnost navazuje na tutéž činnost realizovanou učiteli školy ve vyučování, zájmová činnost se realizuje ve všech zájmových sférách žáků, a to formou pravidelných, příležitostných či spontánních aktivit a akcí.