Mgr. Alena Freyová v. z.

tel. 774 368 400

freyova@zsmatejcka.cz

Konzultační hodiny

Pro rodiče:

pondělí 9:00 – 14:45 hod.

středa  9:00 – 14:45 hod.

Na základě individuální domluvy možno i mimo konzultační hodiny.

Pro žáky: kdykoliv

Výchovný poradce:

 • zajišťuje především odbornou poradenskou činnost
 • pečuje ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky o žáky s výukovými obtížemi a zdravotním postižením
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • pečuje o žáky s výchovnými problémy
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák)
 • v případě potřeby informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra)
 • spolupracuje s dalšími institucemi
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti volby povolání pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech.

Volba povolání

Jestliže se vaše dítě nemůže rozhodnout, kterou zvolí školu, nabízím několik možností, kde a s kým se poradit:

 • náboráři z odborných učilišť pravidelně na podzim navštěvují naši školu a přesně informují žáky o možnostech studia, požadavcích a následném uplatnění
 • účastnit se exkurzí do odborných učilišť pořádaných školou
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) Úřadu práce v Olomouci
 • návštěva Scholaris v listopadu – přehlídka středních škol v Olomouckém kraji

Užitečné adresy při výběru vhodné školy:

www.infoabsolvent.cz
www.stredniskoly.cz
www.msmt.cz
www.uiv.cz