Pro obor 78-62-C/01   ŠVP pro Praktickou školu jednoletou  „Škola pro život 1“

Platnost od 1. 9. 2012

Pro obor 78-62-C/02   ŠVP pro Praktickou školu dvouletou  „Škola pro život 2“

Platnost od 1. 9. 2012

Učební plány jsou k nahlédnutí u zástupce ředitele.