Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou
a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2018/2019
(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání přijímacího řízení: 25. dubna 2018

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:     Registrační číslo:         Přijat:         Nepřijat:

1.                                    23601                  přijat

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02 Úklidové práce

Pořadové číslo:       Registrační číslo:       Přijat:        Nepřijat:

1.                                    23602                  přijat
2.                                    23603                  přijat
3.                                    23604                  přijat

V Olomouci 27. 4. 2018

Schválila:
Mgr. Ivana Marešová
zástupce statutárního orgánu