Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání schvaluje sloučení Střední školy a Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín a Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, s účinností od 1. 9. 2018, s převedením všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Od 1. 9. 2018 změna názvu školy:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín